KOREPETYCJE

PROFESJONALNE KOREPETYCJE

 • język polski/język polski dla cudzoziemców/język rosyjski/język ukraiński/techniki tłumaczenia
 • dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania
 • indywidualne i w grupach
 • tradycyjnie i on-line
 • intensywna praca w  bardzo przyjaznej atmosferze, pełnej pasji, cierpliwości i asertywności; indywidualne podejście do każdego ucznia - odkrywanie talentów i rozwój twórczego myślenia
 • liczne darmowe materiały dydaktyczne dla ucznia
 • pomoc w pisaniu prac/korekta prac

EGZAMIN MATURALNY (PISEMNY I USTNY) i EGZAMINY CERTYFIKUJĄCE

 • poziom podstawowy i rozszerzony
 • intensywne zajęcia teoretyczno-praktyczne (omawianie epok/utworów/tekstów kultury, pisanie wypracowań i tekstów ze zrozumieniem, ćwiczenia z gramatyki, ortografii i interpunkcji, testy motywujące, konwersacje, rozumienie ze słuchu, próbne matury ustne) w oparciu o bogatą bibliotekę, zawierającą egzemplarze w najlepszych wydaniach literatury fachowej (w formie tradycyjnej i multimedialnej)
 • 100% zdawalność

 EGZAMIN GIMNAZJALNY

 • gruntowne przygotowanie metodą motywującą do nauki poprzez ciekawe ćwiczenia, gry, quizy, dyktanda, wypracowania, testy sprawdzające
 • ortografia, gramatyka, interpunkcja, literatura - przedstawione z pasją, w ciekawy, dostosowany indywidualnie do  każdego dziecka sposób ułatwiający zapamiętywanie

MAŁE DZIECI

 • nauka języka polskiego/rosyjskiego/ukraińskiego/pomoc w odrabianiu lekcji - nauczanie początkowe,  poprzez zabawę z elementami ruchu, muzyki i plastyki - nauka pisania, czytania, interpretowania, recytowania, ćwiczenie dykcji.
 • motywujący system nagród w formie pieczątek, naklejek, a przede wszystkim pochwał i wyczuwalnej przez dziecko akceptacji i wiary w jego możliwości